1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > הדרכות פנים ארגוניות

מכללת חשבים

הדרכות פנים ארגוניות

מכללת חשבים מקיימת הדרכות פנים ארגוניות בתחום דיני העבודה, המיסוי והפנסיה למחלקות משאבי אנוש, שכר, הנהלת חשבונות ולפורומים שונים בארגונים ובחברות.

תוכני ההשתלמויות הם ייחודיים ומותאמים לארגון המזמין - הם נבנים בשיתוף פעולה עם מנהלי היחידות ומועברים במשרדי הארגון עצמו. דבר חוסך זמן ועלויות ומבטיח את לימוד הנושאים הרלוונטיים באופן יעיל.

להלן רשימה חלקית של ההדרכות המוצעות:


בתחום הפנסיה והגמל
  • קרנות פנסיה ותיקות
  • קרן פנסיה מקיפה חדשה
  • מיסוי קצבאות וכללי משיכה מקופות גמל

בתחום המיסוי
  • הוראות ניהול ספרים
  • ניכוי מס במקור
  • ביטוח לאומי

בתחום דיני עבודה
  • סיום יחסי עבודה
  • מחלה והבראה
  • הטרדה מינית