1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

מרץ 2018
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  08/03/2018 - יום עיון למזכירות בכירות ולבעלי תפקידים אדמניסטרטיביים.
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  12/03/2018 - העולם הפנסיוני עבר, הווה והמיסוי בגינו.
  12/03/2018 - קורס מאקרו (V.B.A ל- Excel) - לכלכלנים ואנשי כספים.
 • 13
 • 14
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  14/03/2018 - הסמכת חשבי שכר בכירים - מכללת חשבים בשיתוף היחידה ללימודי תעודה והמשך, הקריה האקדמית אונו.
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  21/03/2018 - מו"מחה משא ומתן 2018.
  21/03/2018 - קורס הקלטות מאקרו.
 • 22
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  22/03/2018 - עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה וביטוח לאומי.
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  26/03/2018 - יום עיון פנסיוני מעסיק/חשב שכר.
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31