על סף שנת המס 2019 - שינויים מהפכניים ועדכונים במסים

צמצום השימוש במזומן; סעיף 3(ט1) החדש - משיכות בעלים; חברות ארנק; עדכונים וסוגיות במיסוי דירות מגורים
קהל יעד: רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות, חשבים\ מנהלי כספים ועורכי דין
החל מיום 1.1.2019 נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש במזומן ובשיקים אשר יביא לשינוי מהותי ולסוגיות לא פשוטות בהתנהלות הפיסקאלית במשק - עקרי החוק וסוגיות שעלולות להתעורר בישומו; חברות ארנק ויתרות חובה של בעלי שליטה - סקירת השינויים ויישום ההוראות, הטפסים שיש להגיש בהתאם לשינויי החקיקה; מיסוי דירות מגורים בעקבות הרפורמה - הוראות הפטור, מס רכישה, חזקת "התא המשפחתי" ועוד...
מרצי הקורס
רשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות