מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד בנושאי: חוק שעות עבודה ומנוחה, הגברת האכיפה ותלוש השכר

יום העיון יעסוק באותן מגבלות ומנגנוני ההסדרה והאכיפה על חוקי העבודה, והתייחסות לקיצור שבוע העבודה
קהל יעד: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
דיני העבודה היו מאז ומעולם אבן יסוד ביחסי עבודה בכל המגזרים במשק הישראלי. חשיבותם של חוקי העבודה נעוצה, בראש ובראשונה, בחובת המעסיקים בהקפדה על קיומם, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות המוענקות מכוחם לעובדים. במסגרת חוקי העבודה ישנן הגבלות ומגנוני הסדרה ואכיפה ייחודיים, שמטרתם להגן על עובדים מפני הפרתם ומפני פגיעה בזכויותיהם.
מרצי הקורס
רשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות