השתלמות מקצועית מס ערך מוסף

השתלמות מקיפה של יומיים: 1.11.18 + 25.10.18
עקב שינויים משמעותיים בחוק מע"מ ותקנותיו, פסיקה תקדימית והחלטות מיסוי המשליכות על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בעדכונים החדשים, בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתה לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס ביומיים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהן במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות וריענון הידע הקיים גם למי שיש ידע במע"מ. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאת חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי בשנים האחרונות.
רשימת נושאים

נושאים שילמדו במפגש הראשון – 25.10.2018

רו"ח אריק כהן

 • ניתוח עסקה ומיקום העסקה, החייבים במס.

 • רישום עוסקים, מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה ולהיפך, חובת ניהול ספרים מע"מ

עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

 • מועד החיוב במס - מהו מועד החיוב במס בעסקאות השונות? הוצאת חשבונית עסקה או חשבונית מס?
  למי מותר להוציא חשבונית מס מרכזת? הדיווח המקוון למע"מ

 • חשבונית עצמית - מתי ועל מי חלה החובה להוציא חשבונית עצמית? סעיפים 20 ו- 21 לחוק, סעיף 6 תקנות: שירות, עסקאות אקראי, שירותים מיובאים, פסולת מתכת.

 • שינוי וביטול עסקאות - מתי ואיך ניתן להוציא והודעת זיכוי?
  ההבדל בין עסקה שבוטלה, עסקה ששונו תנאיה וחוב אבוד.

 

נושאים שילמדו במפגש שני  -  1.11.2018

רו"ח אריק כהן

 • ניכוי מס תשומות - עמידה בדרישות הקבועות בחוק ובתקנות, חשבוניות פיקטיביות, מכירת נכסים שלא נוכה מס תשומות ברכישתם

 • עסקאות פטורות ועסקאות חייבות במס בשיעור אפס, עולם הסחר האינטרנטי

 • עולם הסחר האינטרנטי - קניות ומכירות באתרי אינטרנט בחו"ל.

עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

 • החלטות מיסוי במע"מ - מעמדן, השימוש בהן והסתייגויות המופיעות בהן. סקירת החלטות מיסוי נבחרות שניתנו בשנים האחרונות.

 • עמדות חחיבות בדיווח במע"מ - סקירת 13 העמדות החייבות בדיווח אשר פורסמו בשנים 2016-2017

 • חוק אזור סחר חופשי באילת ותקנותיו - פעילות עסקית באילת מול פעילות עסקית מחוץ לאזור אילת, איך עושים את זה נכון?

 

להלן לו"ז ל-18.10.18

08:30 - 09:00      התכנסות והרשמה
09:00 - 09:10      דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים
09:10 - 10:10      הרצאה ראשונה רו"ח אריק כהן
10:10-11:10        הרצאה שנייה רו"ח אריק כהן
11:30 – 11:10      הפסקה
12:30 - 11:30      הרצאה ראשונה עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין
13:30 – 12:30     הרצאה שניה עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין
13:45 -  13:30     הפסקה
14:45 – 13:45     הרצאה שלישית עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין
15:30 – 14:45     ארוחת צהרים

 

להלן לו"ז ל 25.10.18

08:30-09:00      התכנסות והרשמה
09:00-09:10      דברי פתיחה
09:10-10:45      הרצאה ראשונה רו"ח אריק כהן
10:45-11:15      הפסקה
11:15-12:15      הרצאה שניה רו"ח אריק כהן
12:15-12:30      הפסקה
12:30-13:45      הרצאה ראשונה רו"ח (כלכלה) מיכל זילברשטיין
14:00-15:00      הרצאה שניה עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין
15:00-16:00      ארוחת צהרים

  
(*) – יתכנו שינויים בסדר הנושאים  במהלך ההשתלמות.       

 

ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות