עמדות חייבות בדיווח - מע"מ ומכס - האם אתם ערוכים לדיווח לסוף חודש פברואר 2018?

סקירה נרחבת של כל 13 העמדות החייבות בדיווח במע"מ וכן התייחסות ל-19 העמדות במכס - הערכות נכונה לדיווח - מי חייב, כיצד מדווחים, השלכות הדיווח/אי הדיווח ועוד
קהל יעד: מנהלי כספים, רואי חשבון, יועצי מס וכלל המייצגים
סקירה רחבה של כל 13 העמדות החייבות בדיווח במע"מ אשר פורסמו ע"י רשות המסים בשנים 2016-2017, ואשר עוסקות בנושאים שונים, כגון: ניכוי מס תשומות, יבוא שירותים, החבות במע"מ בגין תקבולים שונים, דירות מגורים, שיעור המס החל על עסקאות שונות, אי תחולת הפטור שבס' 31(4), פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון ועוד; כמו כן נסקור את כל 19 העמדות החייבות בדיווח במכס אשר פורסמו בתקופה זו ואשר ביניהן ניתן למצוא התייחסות להכללת סכומים שונים בערך לצרכי מכס (כגון: אחריות, דמי הפצה, פרסום, תמלוגים ועוד), הנחות לצרכי מכס, תשלומים לצדדים קשורים, סוגיות סיווג ספציפיות וכד'.
זמנים ורשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה