הכל על טופס 161- הפרטיקה של מילוי הטופס...

יום שני, 31.10.16, בין השעות 09:30-15:30, במלון קרלטון,ת"א
לאחר שהספקנו להכיר את טופס 161(הודעת מעביד על פרישת עובד) ונספחיו השונים, רצוי שנדע להשתמש בהם בחוכמה. מילוי שגוי של הטופס עשוי לגרום לעובד לנזק ולתשלומי מיסים מיותרים, בשנים האחרונות הנחתה רשות המיסים את פקידי השומה השונים להקפיד על נוהל קבלת טפסי עזיבה תקינים. במפגש זה נרענן הנהלים הישנים והחדשים ונגלה זרכי חישוב פטור נוסות כשחלקן בסמכות המעביד וחלקן בסמכות פקידי השומה
זמנים ורשימת נושאים

מרכז מקצועי ומרצה:קובי יתח, יועץ מס

נושאי יום העיון:

  • טופס 161- הודעת מעביד עקב פרישה מעבודה
  • טופס 161 א'- הודעת עובד עקב פרישה מעבודה. בטופס זה מודיע העובד על אופן הטיפול בכספי הפיצויים שקיבל בעת פרישתו מהעבודה, כגון: תשלום מס, רצף פיצויים ורצף לקצבה.
  • טופס 161 ב'- הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות.
  • טופס 161 ג'- הודעה על חזרה מרצף פיצויים\ קצבה.
  • טופס 116 ג'- בקשה לפריסה עפ"י סעיף 8 (ג') לפקודת מס- הכנסה.
  • טופס 116 ד' בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9 א' לפקודה
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה