הוראות ניהול ספרים

יום שני 30.5.16, בין השעות: 09:00-14:45, מלון קרלטון, ת"א
קהל יעד: חשבים, מנהלי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות ובעלי עסקים!
יום עיון שמוקדש כולו להתנהלות בסבך ההוראות לניהול ספרים, לרבות התוספות השונות, המתאימות לסוגי עסקים השונים: מי חייב בניהול ספרים, התייחסות להוראות בשנת המס 2016, עילות לפסילת ספרים והתמודדות במקרים אלה, הבחנה בין "ליקוי מהותי" ל"סטייה מהותית", סנקציות בגין "פנקסים בלתי קבילים" ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!
נושאי היום
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה