1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > חשבים פיננסים > רשם+

חשבים פיננסים- מוצרים

רשם+ - מערכת ניהול נתוני החברה לצורך דיווח לרשם החברות

כלי העבודה הנוח והיעיל ביותר לניהול נתוני החברה הרלוונטיים לצורך דיווח לרשם החברות.

תוכנת רשם+ היא כלי עבודה נוח ויעיל לניהול נתוני החברה הרלוונטיים לצורך דיווח לרשם החברות ולהפקת הטפסים המתאימים למשלוח לרשם, על פי חוק החברות.

באמצעות התוכנה ניתן לבצע בפשטות:

  • עדכון אוטומטי של נתוני החברה.
  • הפקה אוטומטית של דוח שנתי.
  • ניהול מספר רב של חברות.
  • הפקה אוטומטית של הטפסים והנספחים הדרושים לרישום החברה.
  • ניהול אוטומטי של מרשם בעלי מניות ודירקטורים.
  • קבלת מאגר נתונים זמין ועדכני בכל עת.

התוכנה כוללת דוחות שנתיים, עריכת תקנון החברה, הקצאה, המרה והעברה של מניות, מינוי דירקטור או הפסקת כהונתו, שינוי מען המשרד הרשום, עדכון שם חברה, ניהול ספר דירקטורים וספר בעלי מניות.

עם תוכנת רשם+ קל לעמוד בדרישות הרשויות ולחסוך קנסות ו"כאבי ראש" לכם וללקוחותיכם.

להתנסות בשירות רשם+, השאירו פרטים:

close popup icon
רשם+

מעוניין להתרשם מרשם+?
לקבלת מנוי התנסות לחץ כאן