1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"

הערכות סוף שנת המס 2014

יום חמישי, 27/11/2014

בין השעות 13:00 - 08:30

בית ציוני אמריקה, תל-אביב

היערכות סוף שנת המס 2014 מתקיימת השנה במתכונת מיוחדת בשלושה מושבים בתחומי מסים שונים במטרה לכסות את עיקרי הנושאים איתם מתמודד ציבור אנשי המסים בסוף שנת המם
♦ מושב מיסוי ליחידים ותאגידים ♦ מושב מיסוי פנסיוני ♦ מושב מיסוי עובדים ומעסיקים

קהל המשתתפים יוכל לבחור את מושב המיסים המתאים לו וכן להתנ״ד בין המושבים לפי בחירתו, ברישום מתואם מול ״מכללת חשבים״.

08:30-09:00 התכנסות והרשמה

09:00-10:00 מושב פתיחה
                    
סיכום  שנת המס 2014 והיערכות לשנת המם 2015, עו״ר ח״ח רמי אריה, רו״ח רן ארצי

10:00-10:30  הפסקה

התפצלות לשלושה מושבי מיסוי

 

מושב מיסוי פנסיוני

10:30-11:20 הטבות מם והמלצה לחיסכון מיטבי בהפקדות לקופת נמל
                    
יועץ מם קוב׳ יתח מומחה במיסוי פנסיוני קופות גמל וקרנות השתלמות

11:20-12:10 מיסוי משיכת כספים מקופות גמל וקרנות הפנסיה
                    רו"ח יעקב כהן מומחה במיסוי פנסיוני קופות גמל וקרנות השתלמות

12:10-13:00 תיקון 190 לפקודת מס הכנסה - משמעויות והיבטים פרקטיים
                   
רו"ח אייל מנדלאוי מומחה למיסוי ופרישה

 

מושב מיסוי ליחידים ותאגידים

10:30-11:20 יתרת חובה של בעלי שליטה לאן?
               
רו"ח (משפטן) ישי כהן משרד ארצי,חיבה,אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ
11:20-12:10 התאגדות חברה משפחתית וחברה בית לחיסכון במס
                    רו"ח טובה הילמן משרד הילמן ושות

12:10-13:00 הליכי דיוני שומה, גילוי מרצון והתיישנות שומות עצמיות
                    עו"ד, רו"ח רמי אריה משרד רמי אריה עורכי דין ורואי חשבון

 

מושב מיסוי עובדים ומעסיקים

10:30-11:20 עדכונים וחידושים בנושא הביטוח הלאומי לקראת סיום שנת 2014
                    רו"ח אורנה צח (גלרט), יועצת בתחום הביטוח הפנסיוני

11:20-12:10 חובת הגשת דוחות לשכירים והוצאות מוכרות לשכירים
                    עו"ד, רו"ח אריאל דרייפוס, מנהל תחום מסים ב"חשבים", עורך מקצועי "כל מס",
                     ו"ידע למידע"

12:10-13:00 מיסוי טובות הנאה, מענקים ופיצויים לעובדים היערכות לתחילת שנת 2015
                     על פי השינויים המוצעים בתזכיר החוק ל-2015

                    עו"ד, רו"ח משה כדר מומחה במיסים


                   פאנל שאלות ותשובות יתקיים בסוף כל הרצאה שלישית בכל מושב
 

 


 

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il