1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

עדכונים משמעותיים במע"מ- חקיקה פסיקה והחלטות מיסוי

יום חמישי, 22.01.15, בין השעות 09:00-13:00, מלון קרלטון תל-אביב

יום חמישי, 22/01/2015

בין השעות 09:00 - 13:00

מלון קרלטון תל-אביב

יום עיון שמוקדש כולו להתעדכנות בשינויים הצפויים בחוק מע"מ, הפסיקה המהפכנית והשלכות החלטות מיסוי שפורסמו לאחרונה ע"י רשות המסים.
בעת האחרונה פורסמו פסקי דין תקדימיים המשליכים על חוק מע"מ ותקנותיו וכן פורסמו ע"י רשות המסים 15 החלטות מיסוי חדשות בתחום המע"מ, המצטרפות להחלטות המיסוי שפורסמו בשנת 2011. ביום העיון נלמד לעומק את השלכות הפסיקה, החלטות המיסוי החדשות ואת השפעתן על התחומים השונים בחוק מע"מ בהם הן נוגעות.

09:00 - 08:30

התכנסות

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:00 - 09:15

עדכוני פסיקה | רו"ח שלמה הררי, מומחה במסים

חבות מע"מ בתשלום פיצויים, יצוא שירותים לתושב חוץ, השכרה למגורים לתאגיד. ניכוי מס תשומות מכלי רכב.

10:30 - 10:00

הפסקת קפה

11:15 - 10:30

עדכוני פסיקה- | רו"ח שלמה הררי, מומחה במסים

המשך הרצאתו של רו"ח שלמה הררי

12:00 - 11:15

החלטות מיסוי חדשות במע"מ- לרבות החלטות המיסוי שיפורסמו עד ליום העיון | עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין- ד. פוטשבוצקי, משרד עו"ד

החלטות החדשות עוסקות במגוון נושאים וביניהם: העברת מקרקעין אגב פירוק חברה ומכירת מקרקעין, רכישת דירה לבעל מניות, סעיף 5 (ב) לחוק המע"מ, רכישת דירות בנאמנות ע"י עמותה, מספר החלטות העוסקות באישור "מסמך אחר" לעניין הכרה בחבות במס בשיעור אפס בעסקאות שונות בהן מעורבים תושבי חוץ ועוסקים ישראלים,עסקאות טרייד אין על רכבים פרטיים, דינו של סכום המשולם עקב הפסקת התקשרות, מכירת מנוי עם תווי שי, סובסידיות עוסק תושב אילת ועוד.

12:15 - 12:00

הפסקה

13:00 - 12:15

החלטות מיסוי חדשות במע"מ | עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין- ד. פוטשבוצקי, משרד עו"ד

המשך הרצאתה של עו"ד מיכל זילברשטיין

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il