1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

לעבודה ולמנוחה

יום עיון, יום חמישי, 22.5.14 בין השעות: 09:00-15:30, מלון קרלטון, ת"א

יום חמישי, 22/05/2014

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, ת"א

יום עיון זה ידון בנושאים הבוערים ביותר בדיני עבודה: שעות עבודה ומנוחה, מחלה וביטוח פנסיוני בראי משפט העבודה

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה

10:45 - 09:10

שעות עבודה ומנוחה | עו"ד פזית לוי שחר, כל עובד "חשבים"

תחולת החוק, הגדרת שעות עבודה והפסקות, אורך יום עבודה ושבוע עבודה, שעות נוספות עבודת לילה, מנוחה שבועית, פנקס שעות עבודה ואחריות פלילית של מנהלים.

11:15 - 10:45

הפסקה

12:30 - 11:15

מחלה | עו"ד עדי ויינשטיין בן ארי, כל עובד "חשבים"

תנאי זכאות לדמי מחלה, חישוב דמי מחלה, צבירת ימי מחלה, זכויות העובד במהלך מחלה, סוגי היעדרויות לעניין מחלה, אישורים ודיווח.

12:45 - 12:30

הפסקה

14:00 - 12:45

ביטוח פנסיוני בראי משפט העבודה | עו"ד הלית כהן- רזניצקי, מנהלת כל עובד "חשבים"

חובת ההפקדה לגמל, תחולת הצו לביטוח פנסיוני מקיף במשק, השכר המבוטח ושיעורי ההפקדות, חובת ההפקדה בתקופת היעדרות וסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

14:30 - 14:00

שאלות/תשובות

15:30 - 14:30

ארוחת צהריים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il