1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

ניכוי מס במקור

יום שלישי, 22.7.14 בין השעות 09:00-15:30

יום שלישי, 22/07/2014

בין השעות 09:00 - 15:30

במלון קרלטון ת"א

חייבים בניכוי- הוצאות עודפות- תשלומים לתושבי חוץ- אישורי ניכוי מס במקור ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המכנים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור. לרבות ניהול ורישום הפרטים הרלוונטים המערכת הנהלת החשבונות, בטפסים ובדיווחים הרלוונטים.

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il