1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

הוראות ניהול ספרים

יום חמישי 26.03.15, בין השעות: 09:00-14:45, מלון קרלטון, ת"א

יום חמישי, 26/03/2015

בין השעות 09:00 - 14:45

מלון קרלטון, ת"א

למידה לעומק נושא הוראות ניהול הספרים, לרבות התוספות השונות, המתאימות לעסקים השונים, תוך השמת דגש על קביעת הוראות ניהול הספרים שיחולו על העסק במהלך שנת המס 2015. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!

יום העיון מיועד ל:

חשבים, מנהלי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות ובעלי עסקים!

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:30 - 09:15

הוראות ניהול ספרים | עו"ד, רו"ח אריאל דרייפוס עורך מקצועי "כל מס", "ידע למידע"- מנהל תחום מסים ב"חשבים".

• מבנה ההוראות, הגדרות, תחולת ההוראות, בקשה להקלה בניהול ספרים • תיעוד פנים, ספרי חשבונות, תעודות זיכוי, תעודות משלוח • ניהול חשבונות במערכות ממוחשבות, משלוח מסמכים ממוחשבים

11:00 - 10:30

הפסקה

12:00 - 11:00

הוראות ניהול ספרים- המשך | עו"ד, רו"ח אריאל דרייפוס עורך מקצועי "כל מס", "ידע למידע"- מנהל תחום מסים ב"חשבים".

• עסקאות מיוחדות, שמירת מערכת החשבונות, רישום במערכת החשבונות • סקירת התוספות השונות.

12:15 - 12:00

הפסקה

13:45 - 12:15

פסילת ספרים, "ליקוי מהותי", "סטיה מהותית", ו"סנקציות". | עו"ד איתן צחור

• אי רישום תקבול ופסילת ספרים וסנקציות בשל פסילת הספרים • "ליקוי מהותי", "סטייה מהותית" האבחנה בניהם • פנקסים בלתי קבילים

14:45 - 13:45

ארחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il