1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

ערב עיון טופס 5329- הצהרה על מקורות הכנסה בארץ ובחו"ל

יום שני, 18.8.14, בין השעות 16:30-19:30, מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, פ"ת

יום שני, 18/08/2014

בין השעות 16:30 - 19:30

מכללת מגמות

רואי חשבון, יועצי מס, עורכי דין וכל אוכלוסיית המייצגים אנו מקדישים לכם ערב עיון שכולו עוסק בטופס 5329 שקיבלו מאגף המודיעין ברשות המיסים, עשרות אלפי תושבים
מרכז מקצועי: אברהם שהבזי, עו"ד (רו"ח) מוסמך במיסים בעסקים

יום העיון מיועד ל:

-

16:45 - 16:30

התכנסות והרשמה

17:00 - 16:45

דברי פתיחה- דורית פינץ מנהלת מכללת חשבים

18:00 - 17:00

אוכלוסיית החייבים בהגשת דוח- למה נשלח אליך הטופס?

-בעלי הכנסות מחו"ל -בעלי הכנסות מנדל"ן -רכישת רכב יוקרה וכו'. דרישות דוחות לשנים קודמות, ניכויים מותרים, מסלולי המיסוי בהכנסות משכר דירה, קיזוז מס ששולם בחו"ל

19:30 - 18:00

סנקציות

-בגין אי השבת הטופס -בגין דיווח כוזב בטופס -בגין אי הגשת דוחות שנתיים ובגין הגשת הצהרת כוזבת, טיפים, דרכי טיפול ופתרונות אפשריים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il