1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

בואו לקבל כלי עבודה שימושיים ותכליתיים ליישומי הרפורמה במיסוי מקרקעין

יום רביעי, 30.9.14, בין השעות 19:45-15:30, מכללת מגמות, דרך אם המושבות 94, פ"ת

יום שלישי, 30/09/2014

בין השעות 15:30 - 19:45

מכללת מגמות

ערב עיון מיוחד שמוקדש לרפורמה במיסוי מקרקעין וליישום השינויים שחלו בו באמצעות מחשבונים וכליפ ייחודיים שפותחו כדי להקל עליכם את חישובי מס שבח על כל תהפוכותיו: מכירת דירות מגורים ורכישתן, שילוב פטורים ושיעורי מס מוטב, חישובי מס שבח לינארי, הטפסים החדשים והדיווחים הנדרשים על ידי רשויות מיסוי מקרקעין והתייחסות להצעת החוק החדשה לפטור ממע"מ ברכישת דירה ראשונה.
מרכז מקצועי: רו"ח שלמה הררי

16:00 - 15:30

התכנסות והרשמה

16:10 - 16:10

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

16:25 - 16:10

החידושים באתר תקדין | עו"ד שירה הימן, מנהלת מאגרים משפטיים

17:35 - 16:25

35הרפורמה בחוק מיסוי מקרקעין- תכנוני מס במיוסי דירות מגורים | רו"ח שלמה הררי

הרפורמה בחוק מיסוי מקרקעין- ישן מול חדש, סוגי הפטורים במס שבח והשוואה בין המצב לפני תיקון החוק אל מול המצב החוקי היום, חישוב לינארי ושעורי המס. ההרצאה תלווה בהדגמה של חישובי מס שבח

18:15 - 17:35

15מתנות בין קרובים, פטור ממע"מ לרכישת דירה יחידה | רו"ח שלמה הררי

העברה בין קרובים ולינאריות, תושבי חוץ ופטורים ממס שבח, מכירת שתי דירות ורכישת דירה אחת, הפטור ממע"מ ברכישת דירה ראשונה

18:45 - 18:15

הפסקה

19:45 - 18:45

מילוי טפסי דיווח מש"ח- הלכה למעשה | רו"ח סלי אילון, לשעבר מנהל תחום קבלנים ברשות המיסים.

- מקדמות מס שבח - טפסי דיווח חדשים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il