1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

יום עיון - משולש הזהב

"כל מס" - עולם המסים * "כל עתיד" - עולם הפנסיה והגמל * "כל עובד" - עולם דיני עבודה וזכויות עובדים

יום שלישי, 22/05/2018

בין השעות 15:45 - 09:00

מלון קרלטון, תל-אביב

היום אתם נדרשים לשלוט בשלושת העולמות היוצרים את משולש הזהב: מסים, דיני עבודה ופנסיה
אתם אחראים לשמור על זכויות העובדים בדיני עבודה * עליכם לנהל, להפריש ולדווח לקופות הפנסיה והגמל * מחובתכם לנכות מס הכנסה וביטוח לאומי כחוק
מומחים משלושת עולמות המידע שלעיל, יעמדו לרשותכם ביום עיון מיוחד, יעסקו בנושאים שאתם נתקלים בהם בעבודתכם היומיומית, ויסייעו לכם להתמודד עם ההון האנושי, לפעול במקצועיות ולהתנהל ביעילות בסבך החוקים וההוראות

יום העיון מיועד ל:

חשבי שכר, מנהלי חשבונות, אנשי משאבי אנוש, מעסיקי עובדים

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה

11:00 - 09:10

שינויים רגולטוריים בעולם הפנסיה | שרון אלמגור, יועצת פנסיונית

תקנות הדיווח האחיד * צו הרחבה לפנסיית חובה * שינוי בפוליסת א.כ.ע * בחירת סוכן הביטוח, כיצד זה משפיע עלינו? * הפרדת רשויות בין תפעול לשיווק * מה היא קופת גמל להשקעה? * FOLLOW ME בקרנות הפנסיה, מתי חותמים? * קרן פנסיה ברירת מחדל * תקרות תגמולים ופיצויים והשלכתם * תקנון תקני/אחיד בקרנות הפנסיה הצוברות ושינוי בהקצאת אג"ח מיועדות.

11:30 - 11:00

הפסקה

13:00 - 11:30

זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם | עו"ד מיטל דולב - בלט, מנהלת "כל עובד" חשבים

מי זכאי לפיצויי פיטורים? מהו המועד לתשלום פיצויי הפיטורים? מהן הנסיבות בהן התפטרות מזכה בפיצויי פיטורים? מהם רכיבי השכר הנלקחים בחישוב פיצויי הפיטורים? אופן חישוב פיצויי פיטורים לפי סוג העובד ואופן העסקתו בהתאם לחקיקה ולפסיקה, חישוב הפיצויים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים וסוגיית הרווחים (הלכה חדשה).

13:15 - 13:00

הפסקה

14:45 - 13:15

מיסוי עובדים, נקודות זיכוי, שווי הטבות | ירון אלי, עו"ד (יועץ מס) - ירון אלי ושות', משרד עורכי דין

תאום מס החזר הוצאות לעובדים, מיסוי אופציות לעובדים, נקודות זיכוי להורים/גרושים/חד הורי/מזונות - מיסוי הלוואות לעובדים גם בהיבט המע"מ/שווי הטבות כגון רכב

15:45 - 14:45

ארוחת צהריים עשירה

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il