1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה וביטוח לאומי

מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון בנושא מעמדם והעסקתם של עובדים זרים ומבקשי מקלט בישראל

יום חמישי, 22/03/2018

בין השעות 09:00 - 15:00

מלון קרלטון ת"א

נושא מעמדם והעסקתם של עובדים זרים ומבקשי מקלט בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון עוסק רובו ככולו במשמעות העסקתם של זרים בישראל בראי משפט העבודה וביטוח לאומי, וכן יכלול הרצאת אורח של ראש מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים

יום העיון מיועד ל:

חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

09:00 - 08:30

דברי פתיחה | התכנסות והרשמה

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ - מנהלת מכללת חשבים

11:15 - 09:15

העסקתם ומעמדם של עובדים זרים ומבקשי מקלט בדיני עבודה | עו"ד דנה להב, מחלקת "כל עובד" חשבים

הליך קבלת היתר, ענפי העסקה אסורים, תחולת דיני עבודה על עובדים זרים, חובות מעסיק מכוח חוק עובדים זרים (ביטוח רפואי, מגורים הולמים וכו'), ניכויים מותרים משכר עובד זר, משמעות העסקת זרים שלא כדין - ענישה, מדיניות משרד הפנים ביחס למסתננים, משמעות העסקת מבקשי מקלט בישראל (בג"צ "קו לעובד", הקמת מתקן "חולות")

11:45 - 11:15

הפסקה

13:15 - 11:45

מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים - תפקיד ראש המנהל, מבנה ארגוני, תחומי אחריות ומדיניות רשות האוכלוסין | יואל ליפוביצקי, ראש מנהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים - רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפ

תפקידו וסמכויותיו של ראש המנהל, מבנה ארגוני של המנהל, מטרת הקמתו ותחומי אחריות, מדיניות רשות האוכלוסין ושיקול דעת ביחס למתן היתרים להעסקת זרים בענפים שונים, התנהלות שוטפת מול מעסיקים, מדיניות הרשות ביחס למסתננים בישראל, ענישה ואכיפה.

13:30 - 13:15

הפסקה

14:30 - 13:30

מעמדם של עובדים זרים ושוהים בלתי-חוקיים על פי חוק הביטוח הלאומי | מר חיים חיטמן, משרד ארצי חיבה אלמקייס כהן, פתרונות מיסוי בע"מ

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il