1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

עמדות חייבות בדיווח - מע"מ ומכס - האם אתם ערוכים לדיווח לסוף חודש פברואר 2018?

סקירה נרחבת של כל 13 העמדות החייבות בדיווח במע"מ וכן התייחסות ל-19 העמדות במכס - הערכות נכונה לדיווח - מי חייב, כיצד מדווחים, השלכות הדיווח/אי הדיווח ועוד

יום שני, 05/02/2018

בין השעות 15:00 - 18:15

מלון קרלטון, תל-אביב

סקירה רחבה של כל 13 העמדות החייבות בדיווח במע"מ אשר פורסמו ע"י רשות המסים בשנים 2016-2017, ואשר עוסקות בנושאים שונים, כגון: ניכוי מס תשומות, יבוא שירותים, החבות במע"מ בגין תקבולים שונים, דירות מגורים, שיעור המס החל על עסקאות שונות, אי תחולת הפטור שבס' 31(4), פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון ועוד;
כמו כן נסקור את כל 19 העמדות החייבות בדיווח במכס אשר פורסמו בתקופה זו ואשר ביניהן ניתן למצוא התייחסות להכללת סכומים שונים בערך לצרכי מכס (כגון: אחריות, דמי הפצה, פרסום, תמלוגים ועוד), הנחות לצרכי מכס, תשלומים לצדדים קשורים, סוגיות סיווג ספציפיות וכד'.

יום העיון מיועד ל:

מנהלי כספים, רואי חשבון, יועצי מס וכלל המייצגים

15:10 - 15:00

התכנסות

15:15 - 15:10

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

16:45 - 15:15

עמדות חייבות בדיווח במע"מ - חלק ראשון | מיכל זילברשטיין, עו"ד (כלכלה) - ד.פוטשבוצקי, משרד עו"ד

17:15 - 16:45

הפסקת קפה + כיבוד עשיר

18:15 - 17:15

עמדות חייבות בדיווח במע"מ ובמכס - חלק שני | מיכל זילברשטיין, עו"ד (כלכלה) - ד.פוטשבוצקי, משרד עו"ד

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il