1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

ארגז כלים למעסיק בדיני עבודה

כל מה שמעסיק צריך לדעת

יום שלישי, 31/10/2017

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, ,תל-אביב

כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים או מנהל שנדרש לסוגיות בתחום יחסי העבודה, צריך שיהיו בידו כלים להתמודדות יומיומית עם מצבים שונים ומשונים מעולם זה.
ביום זה נסקור את העקרונות החשובים, בגדר "מורה נבוכים" במטרה להעניק ידע וכלים לעוסקים בתחום.

יום העיון מיועד ל:

חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

09:10 - 09:00

דברי פתיחה

11:00 - 09:10

גיוס עובדים | עו"ד פזית לוי, "כל עובד", חשבים

מודעת דרושים וראיונות עבודה, הפליה-מהי? שוויון הזדמנויות בעבודה, החובה לערוך חוזה עבודה - הודעה לעובד על תנאי העסקתו

סיום העסקה | עו"ד מיטל דולב-בלט, מנהלת "כל עובד", חשבים

הגבלות החלות על פיטורי עובדים - בשירות מילואים, במחלה, בטיפולי פוריות, בהריון ולאחר לידה, חובת השימוע, הודעה מוקדמת, אישור על תקפות העסקה

11:30 - 11:00

הפסקה

13:00 - 11:30

היעדרויות המזכות בדמי מחלה | עו"ד ג'ולייט אליהו, "כל עובד", חשבים

מחלת עובד, מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג, הפלה, טיפולי פוריות, הריון ולידה.

חופשה שנתית | עו"ד מיטל דולב-בלט, מנהלת "כל עובד", חשבים

זכאות חופשה שנתית, החובה בחופשה רצופה, קביעת מועדי החופשה, חפיפה בין חופשה שנתית להודעה מוקדמת

זכויות בהריון ולאחר לידה | עו"ד פזית לוי, "כל עובד", חשבים

היעדרויות לבדיקות במהלך ההיריון, העסקת עובדת בהריון בשעות נוספות ובמנוחה השבועית, חופשת לידה, שעת הנקה

13:15 - 13:00

הפסקה

14:30 - 13:15

זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם | עו"ד ג'ולייט אליהו, "כל עובד", חשבים

מי זכאי לפיצויי פיטורים? מהן הנסיבות בהן התפטרות מזכה בפיצויי פיטורים? חישוב פיצויי פיטורים

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il