1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

יום עיון למזכירות בכירות

יום חמישי, 18.9.14, בין השעות: 09:00-15:30, מלון קרלטון ת"א

יום חמישי, 18/09/2014

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון ת"א

בעידן בו בראש מעייני החברה עומדים רווחים, הצלחה ומצויינות – למנהלת הלשכה והמזכירה, יש תפקיד מכובד מאוד. המזכירה היא הגורם הייצוגי ביותר כלפי חוץ, נותן שירות פנים ארגוני, מגשרת על פני פערים ומתאמת ראשית. ביום עיון ייעודי למזכירות ומנהלות לשכה נציג את מיטב המרצים בארץ, את מירב החידושים בתחומים ונושאים שיכולים לתרום לעבודתה השוטפת.

נושאי יום העיון:

08:30-09:00 התכנסות
09:00-09:10 דברי פתיחה- דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים
09:10-10:00 שפת הגוף וטון דיבור כגורמי הצלחה מרכזיים
                 
מהי שפת גוף, מדוע לטון הדיבור יש השפעה כה גדולה על התוצאה העיסקית, כיצד משפרים
                  את שפת הגוף וטון הדיבור
                  מרצה: אורלי רביד (MA)
10:00-10:45 הזיכרון בשירות העסקים
                  כיצד משפרים את הזיכרון האישי, מדוע חייבין לטפח ולשמר את הזיכרון, כיצד עושים זאת
                  בפועל.
                  מרצה: טל שרב (MA)
10:45-11:15 הפסקה
11:15-12:00 יסודות השפעה ושכנוע

                  איך משפיעים, כיצד משכנעים, כיצד גורמים לאנשים ולארגונים לעשות כרצונך.
                  מרצה: מר אבי עידן(MA)
12:00-12:45 ניהול משא ומתן
                  מהו משא ומתן, הכנה לקראת משא ומתן, הובלת המשא ומתן, מיקוח וסגירה רווחית.
                  מרצה: איריס אבידן (MA)
12:45-13:00 הפסקה
13:00-13:45 השינוי כדרך חיים קבועה
                  מהו שינוי, מדוע השינוי הוא חלק בסיסי מהחיים שלנו, מדוע אנשים מפחדים ממנו כל כך
                  כיצד מתחילים לבצע את השינוי, איך עוברים שינוי מוצלח.
                  מרצה: חגית טוכמן (MA)
13:45-14:30 מצויינות בשירות לקוחות
                  השירות ללקוח, חווית השירות, שירות פנים ארגוני כתנאי לשירות מעולה, עשרת הדברות 
                 למתן שירות לקוחות מעולה.
                 מרצה: בועז נחמד (MA)
14:30-15:30 הפסקת צהריים


 

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il