1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

עושים לכם סדר בחוק ההסדרים

שינויים מהפכניים במיסים על פי התוכנית הכלכלית לשנת המס 2017

יום שלישי, 28/02/2017

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

עדכונים, הסברים והערכות נכונה בשנת המס 2017 - ביום עיון מיוחד המקיף את כל השינויים שיחולו במשק המס והשלכותיהם על ציבור הנישומים.
פנסיה לעצמאים, הפרשות לפיצויים, חברות ארנק, בעלי מניות ורווחים לא מחולקים משנת 2017, החוק לעידוד השקעות הון, מס ריבוי דירות, הוראת שעה להפחתת המס על דיבידנד, שינויים בחוק הביטוח הלאומי

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

10:00 - 09:00

שינויים במיסוי פנסיוני והפרשות לפיצויים | רו"ח אייל מנדלאוי - מומחה במיסוי פרישה יעוץ ותכנון פרישה

חובת עצמאים בהפקדות לחיסכון פנסיוני ושינויים בהפרשות לפיצויים

11:00 - 10:00

הטבות מס ושינויים על פי חוק עידוד השקעות הון | רו"ח יוסי ירון - מומחה בחוק עידוד השקעות הון

מסלולי מס חדשים לחברות תוכנה וטכנולוגיה; הפחתת שיעור מס חברות לחברות הפועלות באזור פיתוח א',; עדכונים לגבי קבלני משנה, מסלול המענקים

11:30 - 11:00

הפסקה

13:00 - 11:30

מיסוי חברות ארנק, בעלי מניות ורווחים לא מחולקים משנת 2017 | רו"ח טובה הילמן, משרד הילמן ושות' רואי חשבון

מיסוי חברות עבר מהפכה משמעותית עם חקיקת חוק ההסדרים לשנים 2017 ו- 2018, באופן שיטיל חיוב מס ישיר על בעלי מניות בגין רווחי חברות ארנק, בגין שימוש בנכסים של חברות לצורך בעלי המניות ועקב מתן הסמכות לראות ברווחים לא מחולקים של חברות כדיבידנד רעיוני. ההרצאה תפרט את ההוראות החדשות, את הנפקויות שלהן ובחינת פתרונות אפשריים.

13:15 - 13:00

הפסקה

14:00 - 13:15

שינויים בחוק הביטוח הלאומי | רו"ח אורנה צח-גלרט, יועצת בתחום הביטוח הלאומי; נציגת לשכת רואי חשבון בכנסת

ביטול ועדות שומה ומינוי פקיד השגות, שינויים בשיעורי דמי הביטוח של עובד עצמאי, סעיף 369 - גבייה מנהלית ממעסיק, גבייה מחייבים שהעבירו נכסים או פעילות והרמת מסך ההתאגדות, עיקולי רכבים ברשות הרבים, גבייה מערב שהוא בעל שליטה, דחייה בחוק גיל פרישה, שינויים בגמלאות הביטוח הלאומי והשלכות החקיקה בעניין חברות ארנק על הביטוח הלאומי.

14:45 - 14:00

מס ריבוי דירות | רו"ח שלמה הררי

הטלת מס על בעלי 3 דירות מגורים ומעלה והפתרונות הקיימים

15:30 - 14:45

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il