1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים בראי משפט העבודה וביטוח לאומי

מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון בנושא מעמדם והעסקתם של עובדים זרים ומבקשי מקלט בישראל

יום שלישי, 29/11/2016

בין השעות 09:00 - 15:00

מלון קרלטון ת"א

נושא מעמדם והעסקתם של עובדים זרים ומבקשי מקלט בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון עוסק רובו ככולו במשמעות העסקתם של זרים בישראל בראי משפט העבודה וביטוח לאומי, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה.

יום העיון מיועד ל:

חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין

09:00 - 08:30

דברי פתיחה | התכנסות והרשמה

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ - מנהלת מכללת חשבים

11:15 - 09:15

העסקתם ומעמדם של עובדים זרים ומבקשי מקלט בדיני עבודה | עו"ד דנה להב, מחלקת "כל עובד" חשבים

הליך קבלת היתר, ענפי העסקה אסורים, תחולת דיני עבודה על עובדים זרים, חובות מעסיק מכוח חוק עובדים זרים (ביטוח רפואי, מגורים הולמים וכו'), ניכויים מותרים משכר עובד זר, משמעות העסקת זרים שלא כדין - ענישה, מדיניות משרד הפנים ביחס למבקשי מקלט, משמעות העסקת מבקשי מקלט בישראל (בג"צ "קו לעובד", הקמת מתקן "חולות")

11:45 - 11:15

הפסקה

13:15 - 11:45

תפקיד הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה ונוהל הפקדות לפנסיה ולפיצויים: | עו"ד איריס מעיין, הממונה על זכויות עובדים זרים, משרד הכלכלה

חלק א' - יחידת הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה: תפקידים, סמכויות ופעילות במסגרת יתר פעילות האכיפה הממשלתית של זכויות עובדים זרים בעבודה. חלק ב' - הפקדות לפנסיה ולפיצויים - הסברים והנחיות, זכויות בעבודה של מסתננים ומבקשי מקלט

13:30 - 13:15

הפסקה

14:30 - 13:30

מעמדם של עובדים זרים ושוהים בלתי-חוקיים על פי חוק הביטוח הלאומי | מר חיים חיטמן, משרד ארצי חיבה אלמקייס כהן, פתרונות מיסוי בע"מ

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il