1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

יום עיון מקיף במיסוי שכירים

פטורים והנחות, נקודות זיכוי, עובדים שנשלחים לחו"ל, הוצאות מוכרות לשכירים, תיאום וניכוי דמי ביטוח משכירים

יום חמישי, 22/09/2016

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

יום העיון מוקדש כולו לסוגיות נבחרות בתחום המיסים, בכל הקשור לעובדים שכירים. סקירות מקיפות של הטבות המס, הזיכויים והניכויים, תיאומי מס, מיסוי עובדים שנשלחים לחו"ל והוצאות מוכרות לשכירים הגישים דוחות. הנגשת סעיפי הפקודה והוראותיה לציבור חשבי שכר, מעסיקים, מנהלי חשבונות, רואי חשבון ויועצי מס. העברת חומר פרקטי הלכה למעשה.

יום העיון מיועד ל:

חשבי שכר, מעסיקים, מנהלי חשבונות, רואי חשבון ויועצי מס

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:45 - 09:15

נקודות זיכוי, הטבות והקלות במס, ניכויים וזקיפות שווי | עו"ד, רו"ח עמיחי ניצן צדקיהו

סקירת נקודות זיכוי על פי הפקודה, עובדי משמרות, נכים על פי סעיף 9(5), זקיפת שווי במתן הטבות שונות, העסקת מומחי חוץ ומיסויים

11:15 - 10:45

הפסקה

12:15 - 11:15

מיסוי עובדים ישראלים בחו"ל | עו"ד לילך אשרוב-רובין

שיעורי המס המיוחדים, התרת ניכוי הוצאות לעובדים בחו"ל, רילוקיישן וחובת הדיווח בישראל על הכנסותיהם בחו"ל

12:30 - 12:15

הפסקה

13:30 - 12:30

חובת הגשת דוחות לשכירים והוצאות מוכרות לשכירים | עו"ד, רו"ח אריאל דרייפוס

שכירים שחייבים בהגשת דוחות וסקירת ההוצאות המותרות בניכוי מהכנסתם

14:30 - 13:30

תיאום וניכוי דמי ביטוח | מר חיים חיטמן, ממיזם הביטוח הלאומי ארצי-חיבה-אלמקייס-כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

חובת תיאום דמי ביטוח מהכנסות שונות. ניכוי דמי ביטוח מסוגי גמלאות וקצבאות, צו סיווג מבוטחים - חובת דיווח וניכוי, ישראלים השוהים בחו"ל

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il