1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

מדריך מעשי למעסיק בעולם הפנסיה המשתנה

מכללת חשבים שמחה להזמינכם ליום עיון מקיף בנושאים הנוגעים לכל מעסיק משלב ההפקדות בקופות ועד לשלב של ניתוק יחסי עובד מעביד.

יום שלישי, 20/09/2016

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, ,תל-אביב

ביום העיון נחדד את הנושא של צו הרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק ותהליך בחירת קרנות פנסיה ברירת מחדל למעסיק. נבין את השינויים החלים כיום בשוק ואת אופן יישומם בעבודתכם השוטפת, ביניהם בחירת גורם מתפעל והבנת נושא הממשק האחיד ונציג בפניכם הנחיות מעשיות בתהליך עזיבת עבודה.

יום העיון מיועד ל:

מעסיקים ונציגיהם, חשבי שכר, וכל העוסקים בעולם השכר

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:20 - 09:00

דברי פתיחה והצגת אתר כל עתיד | מר חיים בן הרוש - יועץ פנסיוני ומנהל מקצועי "כל עתיד"

10:50 - 09:20

הערכות המעסיק להסכם קיבוצי כללי להגדלת הפקדות לביטוח פנסיוני במשק ולהוראות לעניין בחירת קופת גמל | מר אייל שלזינגר - יו"ר לשכת היועצים הפנסיוניים והבעלים של "זהברור"

* הכרת המוצרים הפנסיונים ושיעורי הפקדה בכל אחד מהם * כיצד מבצעים את ההגדלה הנדרשת במוצרים הפנסיונים השונים * בחירת קופת ברירת מחדל למעסיק

11:20 - 10:50

הפסקה

12:30 - 11:20

גוף מתפעל בשירות המעסיק והממשק האחיד | מר רון פולקמן - מנהל פרויקטים בכיר בתחום חיסכון ארוך טווח, מלם שכר

12:45 - 12:30

הפסקה

14:15 - 12:45

תהליך סיום יחסי עובד מעביד | מר יוסי לוי - סמנכ"ל ממון סוכנות לביטוח, מתכנן פרישה

* טפסי עזיבת עבודה ומכתבי שחרור לקופות * חישוב פיצויי פיטורים * רצפים והתחשבנות המס על כספי הפיצויים

14:30 - 14:15

סיכום יום ומענה לשאלות | מר יוסי לוי - סמנכ"ל ממון סוכנות לביטוח, מתכנן פרישה

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il