1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

נפרדנו כך - סיום יחסי עובד מעביד וזכויות עובדים בחגים

יום שלישי 27.9.16, בין השעות: 09:00-15:30, מלון קרלטון ת"א

יום שלישי, 27/09/2016

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון ת"א

ביום עיון זה נרענן את החובות החלות על מעסיק בעת סיום יחסי עובד מעביד, וכן נעשה לכם סדר לקראת החגים הבאים עליינו לטובה.

09:15 - 09:00

דברי פתיחה

10:45 - 09:15

סדרי פיטורים והליך שימוע | עו"ד פזית לוי-שחר, "כל עובד", חשבים

הגבלות על פיטורי עובדים, חובת השימוע והודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות.

11:15 - 10:45

הפסקה

12:45 - 11:15

זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם | עו"ד מיטל דולב-בלט, מנהלת "כל עובד", חשבים

מי זכאי לפיצויי פיטורים? מהן הנסיבות בהן התפטרות מזכה בפיצויי פיטורים?

13:00 - 12:45

הפסקה

14:00 - 13:00

זכויות עובדים בתקופת החגים | עו"ד ג'ולייט אליהו, "כל עובד", חשבים

שעות העבודה בערב החג ובחול המועד; גמול עבור עבודה בחג; זכאות לתשלום ימי החג; חופשה.

14:30 - 14:00

פאנל שאלות/תשובות וסיכום יום

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il