1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

קורסי אנגלית של ברליץ ללקוחות חשבים

קורסים ייחודיים לחשבים

יום שלישי, 05/07/2016

בין השעות 16:00 - 19:00

מרכז ברליץ, רחוב החשמונאים 100, תל-אביב

חברת חשבים בשיתוף ברליץ ישראל שמחים להודיע על פתיחת קורסי אנגלית

אנגלית לרמות ביניים (סמול טוק) - בדגש על הרחבת אוצר המילים ושיפור הדקדוק בנושאים חברתיים ואחרים.
אנגלית עסקית - בדגש על כתיבת מיילים, פרזנטציות וניהול משא ומתן בסביבה עסקית.

הקורסים יועברו בצורה חווייתית ויכללו סימולציות שכיחות בדגש על דיבור לפי השיטה הטבעית של ברליץ.
השיעורים יתנהלו באנגלית בלבד על ידי מורים דוברי שפת אם בעלי ניסיון פדגוגי בחברות מובילות במשק הישראלי.

הסילבוס הסופי יקבע בהתאם לרמת המשתתפים לאחר מבדק רמה (שיחת טלפון של 5 דקות באנגלית).

פרטי הקורס: 40 שעות אקדמיות - 10 מפגשים במשך חודשיים וחצי במסלול ערב

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il