1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

הכלים הנכונים לדיני עבודה ומיסים- נדחה עד להודעה חדשה

יום עיון, יום רביעי, 2.7.14, בין השעות 09:00-15:30, מלון קרלטון, ת"א

יום רביעי, 02/07/2014

מלון קרלטון ת"א

יום עיון אשר ידון בדיני עבודה ומיסים

יום העיון מיועד ל:

-

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ- מנהלת מכללת חשבים

09:30 - 09:15

דברי פתיחה | עו"ד יעל דולב- מנהלת חלקת דיני עבודה במשרד

10:15 - 09:30

אי תחרות בראי דיני עבודה

11:15 - 10:15

מיסוי מופחת על תמורה בגין אי תחרות- האם סוף הדרך?

11:45 - 11:15

הפסקה

12:30 - 11:45

פיצויי פיטורים | עו"ד יעל בן נעים- מחלקת דיני עבודה במשרד GKH

זכאות והוראות סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

13:15 - 12:30

מעילות עובדים בחברה וזכאות לפיצויי פיטורים | עו"ד עידן פפר- מחלקת דיני עבודה במשרד GKH

14:00 - 13:00

הטרדה מינית | עו"ד הלית כהן- רזניצקי, מנהלת כל עובד"חשבים"

14:15 - 14:00

פיצויים בגין הטרדה מינית- היבטי המס | עו"ד (יועץ מס) ירון אלי- מחלקת דיני המס במשרד GKH

14:30 - 14:15

דברי סיכום | עו"ד יעל דולב- מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד GKH

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il