1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

הוראות ניהול ספרים

יום שני 30.5.16, בין השעות: 09:00-14:45, מלון קרלטון, ת"א

יום שני, 30/05/2016

בין השעות 09:00 - 14:45

מלון קרלטון, ת"א

יום עיון שמוקדש כולו להתנהלות בסבך ההוראות לניהול ספרים, לרבות התוספות השונות, המתאימות לסוגי עסקים השונים: מי חייב בניהול ספרים, התייחסות להוראות בשנת המס 2016, עילות לפסילת ספרים והתמודדות במקרים אלה, הבחנה בין "ליקוי מהותי" ל"סטייה מהותית", סנקציות בגין "פנקסים בלתי קבילים" ועוד. אי עמידה בהוראות ניהול ספרים מהווה עילה לפסילת ספרי החשבונות ועל כן חשוב מאד להתעדכן!

יום העיון מיועד ל:

חשבים, מנהלי כספים, רואי חשבון, יועצי מס, מנהלי חשבונות ובעלי עסקים!

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:30 - 09:15

הוראות ניהול ספרים | רו"ח שלמה הררי

• מבנה ההוראות, הגדרות, תחולת ההוראות, בקשה להקלה בניהול ספרים • תיעוד פנים, ספרי חשבונות, תעודות זיכוי, תעודות משלוח • ניהול חשבונות במערכות ממוחשבות, משלוח מסמכים ממוחשבים

11:00 - 10:30

הפסקה

12:00 - 11:00

הוראות ניהול ספרים- המשך | רו"ח שלמה הררי

• עסקאות מיוחדות, שמירת מערכת החשבונות, רישום במערכת החשבונות • סקירת התוספות השונות.

12:15 - 12:00

הפסקה

13:45 - 12:15

פסילת ספרים, "ליקוי מהותי", "סטיה מהותית", ו"סנקציות". | עו"ד רו"ח מאורי עמפלי

• אי רישום תקבול ופסילת ספרים וסנקציות בשל פסילת הספרים • "ליקוי מהותי", "סטייה מהותית" האבחנה בניהם • פנקסים בלתי קבילים

14:45 - 13:45

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il