1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

כל מה שחם בדיני עבודה

יום עיון

יום חמישי, 14/04/2016

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים או מנהל שנדרש לסוגיות בתחום יחסי העבודה, צריך שיהיו בידו כלים להתמודדות יומיומית עם מצבים שונים ומשונים מעולם זה. ביום זה נסקור את העקרונות החשובים, בגדר "מורה נבוכים" במטרה להעניק ידע וכלים לעוסקים בתחום.
כמו כן נחדד את כל הכללים החשובים לקראת חופשות וחגים.

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת המכללה

11:00 - 09:10

חופשה שנתית | עו"ד אילנית מילוא, "כל עובד", חשבים

זכאות חופשה שנתית והתיקון לחוק, החובה בחופשה רצופה, קביעת מועדי החופשה.

לקראת החגים | עו"ד ג'ולייט אליהו, כל עובד "חשבים"

שעות העבודה בערב חג ובחול המועד, גמול עבור עבודה בחג, זכאות לתשלום ימי החג, חופשה מרוכזת בחול המועד.

זכויות בהריון ולאחר לידה | עו"ד ג'ולייט אליהו, "כל עובד", חשבים

היעדרות לבדיקות במהלך ההיריון, העסקת עובדת בהריון בשעות נוספת ובמנוחה השבועית, חופשת לידה, שעת הנקה

11:30 - 11:00

הפסקה

13:00 - 11:30

התארגנות עובדים | עו"ד אפרת דויטש, אפרת דויטש משרד עורכי דין

המותר והאסור בעת התארגנות עובדים

התעמרות בעובדים | עו"ד אפרת דויטש, אפרת דויטש משרד עורכי דין

הצעת החוק למניעת התעמרות בעבודה ופסיקות חדשות (למשל: מקרה מני נפתלי)

13:15 - 13:00

הפסקה

14:15 - 13:15

סיום העסקה | עו"ד אילנית מילוא, "כל עובד", חשבים

הגבלות החלות על פיטורי עובדים - בשירות מילואים, במחלה, בטיפול פוריות, בהיריון ולאחר לידה; חובת השימוע; חפיפה בין חופשה שנתית להודעה מוקדמת; אישור על תקופת העסקה; סיום העסקה בגיל פרישה.

14:30 - 14:15

סיכום יום

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il