1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג יצא לדרך!

מכללת חשבים שמחה להזמינכם ליום עיון מקיף בנושא, בהשתתפות מרצים העוסקים בהטמעת החוק

יום שני, 28/12/2015

בין השעות 15:30 - 09:00

מלון רמדה רנסנס, תל-אביב

ביום העיון יוצגו השלכות החוק בהיבט המשפטי ויישומו באפיקי החיסכון לסוגיהם.
כמו כן, יובאו השלכות המיסוי בעת מימוש חלוקת זכויות בחיסכון הפנסיוני בין בני הזוג.

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה

11:00 - 09:10

החוק לחלוקת זכויות | עו"ד ניר זילברברג - שימש כיועץ משפטי ומנהל בכיר בקרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר. מומחה בקרנות פנסיה ויח

קרנות פנסיה מסוג זכויות, פנסיה תקציבית.

11:30 - 11:00

הפסקה

13:00 - 11:30

חלוקת הזכויות בין בני זוג | עו"ד ניר זילברברג,

זכויות קרן פנסיה צוברת ובפוליסה לחיסכון ולביטוח חיים/מנהלים.

13:15 - 13:00

הפסקה

14:30 - 13:15

ההיבט המיסויי בגין החוק הנדון | קובי יתח, יועץ מס

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il