1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

היערכות סוף שנת המס 2015

כנס המסים השנתי של חברת "חשבים מידע עסקי בע"מ"

יום חמישי, 05/11/2015

בין השעות 15:30 - 08:30

כפר המכביה

הכנס יוקדש לכלל הנושאים הרלוונטים להיערכות נכונה לסוף שנת המס, תוך הדגשת חידושי החקיקה בפרק המסים בחוק ההסדרים לשנות המס 2015-2016 והשלכותיו על משק המס הישראלי וציבור המייצגים והנישומים.
במושב הפתיחה יתקיים דיון מעמיק באחד משינויי החקיקה היותר מהפכניים לציבור במייצגים: "השימוש בחוות דעת והסתמכות על מומחים"

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה

10:00 - 09:10

מושב פתיחה | מר דורון ארבלי רו"ח איריס שטרק רו"ח רן ארצי

"השימוש בחוות דעת והסתמכות על מומחים"

10:30 - 10:00

חברות בית, חברות ארנק, אי תחרות, בעלי שליטה וגילוי מרצון | רו"ח, משפטן ישי כהן - ארצי, חיבה, אלמקייס את כהן פתרונות מיסוי בע"מ

11:00 - 10:30

עדכונים וחידושים בחוק מיסוי מקרקעין | עו"ד אופיר סעדון, משרד מזרחי מאיר ושות' עורכי דין

11:30 - 11:00

הפסקת קפה

12:15 - 11:30

היערכות לסוף שנת המס 2015 בהיבט הביטוח הלאומי | רו"ח אורנה צח-גלרט

12:45 - 12:15

חובת הגשת דוחות לשכירים והוצאות מוכרות לשכירים | עו"ד יועץ מס ירון אלי, משרד עורכי דין ירון אלי

13:00 - 12:45

הפסקה

13:45 - 13:00

הטבות מס והמלצה לחיסכון מיטבי בהפקדות לקופת גמל | יועץ מס קובי יתח

14:30 - 13:45

היבטים פרקטיים ועדכונים בנושא מיסוי פרישה | רו"ח אייל מנדלאוי

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il