1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

על כל מה שמנהל צריך לדעת

יום עיון

יום שני, 19/10/2015

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון ת"א

כל מנהל בארגון שיש תחתיו עובדים או מנהל שנדרש לסוגיות בתחום יחסי העבודה, צריך שיהיו בידו כלים להתמודדות יומיומית עם מצבים שונים ומשונים מעולם זה. ביום זה נסקור את העקרונות החשובים, בגדר "מורה נבוכים" במטרה להעניק ידע וכלים לעוסקים בתחום.

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת המכללה

11:00 - 09:10

גיוס עובדים | עו"ד הלית כהן-רזניצקי, מנהלת "כל עובד", חשבים

מודעת דרושים וראיונות עבודה, החובה לערוך חוזה עבודה- הודעה לעובד על תנאי העסקתו.

סיום העסקה | עו"ד מיטל דולב-בלט, "כל עובד", חשבים

הגבלות החלות על פיטורי עובדים- בשירות מילואים בהמחלה, בטיפולי פוריות בהריון ולאחר לידה, חובת השימוע, הודעה מוקדמת, אישור על תקופת העסקה.

11:30 - 11:00

הפסקה

13:00 - 11:30

היעדרויות המזכות בדמי מחלה | עו"ד דנה להב, "כל עובד", חשבים

מחלת עובד, מחלת ילד, מחלת הורה, מחלת בן זוג, הפלה, טיפולי פוריות, הריון ולידה.

חופשה שנתית | עו"ד מיטל דולב-בלט, "כל עובד", חשבים

זכאות חופשה שנתית, החובה בחופשה רצופה, קביעת מועדי החופשה, חפיפה בין חופשה שנתית להודעה מוקדמת.

זכויות בהריון ולאחר לידה. | עו"ד הלית כהן-רזניצקי, מנהלת "כל עובד", חשבים

היעדרות לבדיקות במהלך ההיריון, העסקת עובדת בהריון בשעות נוספת ובמנוחה השבועית, חופשת לידה, שעת הנקה

13:15 - 13:00

הפסקה

14:15 - 13:15

הטרדה מינית | עו"ד דנה להב, כל עובד "חשבים"

מהי הטרדה מינית ומהי התנכלות, מהן חובות המעביד ומהן דרכי הפעולת העומדות בפני המטריד.

14:30 - 14:15

סיכום יום

15:30 - 14:30

ארוחת צהריים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il