1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

חדש ובלעדי לחשבים: יש לכם שאלות במע"מ? לנו יש תשובות

יום חמישי, 3.09.15, בין השעות 09:00-16:00, מלון קרלטון תל-אביב

יום חמישי, 03/09/2015

בין השעות 09:00 - 16:00

מלון קרלטון תל-אביב

ביום זה ייערך יום עיון במע"מ ובו יוצגו חידושי פסיקה, חקיקה והחלטות מיסוי במע"מ. במסגרת ההרשמה ליום העיון, מוזמן כל נרשם לציין שתי סוגיות שהוא מבקש למצוא התייחסות להן במסגרת יום העיון, המרצים יקצו זמן מיוחד לסוגיות, שהועלו ע"י משתתפי יום העיון וכן לסוגיות שלא קיבלו מענה במהלך יום העיון.
ביקשתם? קיבלתם!

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

10:00 - 09:15

עדכוני פסיקה | רו"ח שלמה הררי, מומחה במסים

סקירת פסקי דין חדשים השלכותיהם ויישומם במהלך התנהלותם של המייצגים והנישומים, מול רשויות מע"מ.

10:30 - 10:00

הפסקת קפה

11:15 - 10:30

עדכוני פסיקה- | רו"ח שלמה הררי, מומחה במסים

המשך הרצאתו של רו"ח שלמה הררי

12:00 - 11:15

התייחסות לסוגיות שהועלו מראש ע"י משתתפי יום העיון | רו"ח שלמה הררי

12:15 - 12:00

הפסקת קפה

13:45 - 12:15

החלטות מיסוי חדשות במע"מ | עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין- ד. פוטשבוצקי, משרד עו"ד

סקירת ההחלטות המשקפות את עמדת רשות המסים בסוגיות שונות בתחום העסקאות המסחריות, עסקאות מקרקעין, עסקאות בשיעור אפס, מע"מ באילת, מלכ"רים ועוד, לרבות החלטות המיסוי שיפורסמו עד ליום העיון

14:00 - 13:45

הפסקת קפה

14:30 - 14:00

התייחסות לסוגיות שהועלו מראש ע"י משתתפי יום העיון | עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il