1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

יום עיון למזכירות בכירות

יום חמישי, 20.8.15, בין השעות: 09:00-15:30, מלון קרלטון ת"א

יום חמישי, 20/08/2015

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון ת"א

בעידן בו בראש מעייני החברה עומדים רווחים, הצלחה ומצויינות – למנהלת הלשכה והמזכירה, יש תפקיד מכובד מאוד. המזכירה היא הגורם הייצוגי ביותר כלפי חוץ, נותן שירות פנים ארגוני, מגשרת על פני פערים ומתאמת ראשית. ביום עיון ייעודי למזכירות ומנהלות לשכה נציג את מיטב המרצים בארץ, את מירב החידושים בתחומים ונושאים שיכולים לתרום לעבודתה השוטפת.

נושאי יום העיון:

08:30-09:00 התכנסות

09:00-09:10 דברי פתיחה- דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

09:10-10:10 הסודות לניהול פגישה עם לקוח שמובילה לסגירת עסקה
                    
איך לדבר עם הלקוח ומהי הפורמולה המנצחת שתגרום לו לרצות לקנות מאיתנו גם היום וגם בטווח הארוך
                     את שפת הגוף וטון הדיבור
                     מרצה: אירס אבידן (MA)

10:10-11:10 יסודות השפעה ושכנוע
                     איך משפיעים, כיצד משכנעים, כיצד גורמים לאנשים ולארגונים לעשות כרצונך.                  
                     מרצה: אבי עידן (MA)

11:40-11:10 הפסקה

12:40-11:40 פתרון החשיבה היצירתית
                     מהי חשיבה יצירתית, תנאים בסיסיים לקיומה וכמובן כלים לפיתוח החשיבה היצירתית
                     מרצה: ג'נטה חבקוק (MA)

13:40-12:40 יסודות המשא ומתן
                   הכנה, הובלה, מיקוח וסגירה
                  מרצה: בועז נחמד (MA)

13:50-13:40 הפסקה

14:30-13:50 מצויינות בשירות לקוחות
                     השירות ללקוח, חווית השירות, שירות פנים ארגוני כתנאי לשירות מעולה, עשרת הדברות למתן שירות לקוחות מעולה.
                    מרצה: בועז נחמד (MA)

15:30-14:30 ארוחת צהרים               

 

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il