1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

אנגלית עסקית ללקוחות חשבים

קורס ייחודי לחשבים וברליץ

יום שלישי, 11/08/2015

בין השעות 19:00 - 16:00

מרכז ברליץ, רחוב החשמונאים 100, תל-אביב

חברת חשבים בשיתוף ברליץ ישראל שמחים להודיע על פתיחת קורס "אנגלית עסקית".
בקורס יינתן דגש על דיבור בסביבה עסקית, הרחבת אוצר מילים ושיפור הדקדוק. הקורס יועבר בצורה חוויתית ויכלול סימולציות שכיחות בעולם העסקי.
השיעורים יתנהלו באנגלית בלבד לפי השיטה הטבעית של ברליץ.

הסילבוס הסופי יקבע בהתאם לרמת המשתתפים לאחר מבדק התאמה

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il