1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

רגולציה וחקיקה עדכניים, ביטוח מנהלים וקרן פנסיה בעידן החדש

יום עיון, יום חמישי, 25.6.15, בין השעות: 08:30-15:30, מלון קרלטון, תל-אביב

יום חמישי, 25/06/2015

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

רגולציה וחקיקה עדכניים, מידע ועדכונים חדשים

מרכז מקצועי ומרצה: איציק בן ארויה C.L.U - יועץ פנסיוני, יו"ר לשכת היועצים הפנסיוניים בישראל

09:00 - 08:30

התכנסות והרשמה

09:10 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ - מנהלת מכללת חשבים.

09:20 - 09:10

הצגת היתרונות והחידושים באתר "כל עתיד" | חיים בן הרוש - מנהל מחלקת "כל עתיד"

11:00 - 09:20

חקיקה ורגולציה והשפעתם על התנהלות הלקוחות – מעסיקים ועובדים:

חוזר אובדן כושר עבודה, חוזר התניית ביטוח בדמי ניהול, קביעת הסוכן ע"י המבוטח, המסלקה הפנסיונית, ייפוי כוח. "דמי ניהול ושאר מיני ירקות" – האם נכון להתייחס רק לדמי הניהול?

13:00 - 11:30

העולם החדש בביטוחי המנהלים – משמעויות מעשיות

האם מבוטחי ביטוחי המנהלים הפכו "שבויים" בידי חברות הביטוח, או שניתן עדיין לנייד כספים מפוליסות מנהלים אחרי 2008??!! קרן פנסיה חדשה מקיפה – לא הכל וורוד! נקודות התורפה בקרן הפנסיה והסיבות להן. השוואת ביטוח מנהלים וקרן פנסיה בעולם החדש, כיסויי ביטוח חדשים בפוליסות משנת 2013 – השוואה ערכית וכמותית למקרה פטירה, נכות ולעת פרישה.

13:15 - 13:00

הפסקה

14:30 - 13:15

ניהול סיכונים ושילובים פנסיוניים - הלכה ומעשה

15:30 - 14:30

ארוחת צהרים

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il