1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

השתלמות מקצועית מס ערך מוסף

השתלמות מקיפה של יומיים: 30.3.16 + 6.4.16

יום רביעי, 30/03/2016

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

חוק מס ערך מוסף ותקנותיו עובר מדי פעם שינויים משמעותיים בעקבות תיקוני חקיקה, פסיקה תקדימית או החלטות מיסוי המשליכות על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בשינויים והעדכונים החדשים.
לכן בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתה לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס בשני ימים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים גם למי שיש ידע במע"מ. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי לאורך השנים האחרונות כגון מכירות באינטרנט באתרים כמו EBAY פתיחת חשבונות ב PAYPAL וכדומה.

נושאים שילמדו במפגש הראשון – 30.3.2016 (*)

 רו"ח שלמה הררי

 • ניתוח עסקה על פי חוק מע"מ ומיקום העסקה, החייבים במס

 • רישום עוסקים, מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה ולהיפך, חובת ניהול ספרים על פי תקנות מע"מ

עו"ד מיכל זילברשטיין

 • מועד החיוב במס - מהו מועד החיוב במס בעסקאות השונות? הוצאת חשבונית עסקה או חשבונית מס?
  למי מותר להוציא חשבונית מס מרכזת?
  הדיווח המקוון למע"מ

 • שינוי וביטול עסקאות - מתי ואיך ניתן להוציא והודעת זיכוי?
  ההבדל בין יסקה שבוטלה, עסקה ששונו תנאיה וחוב אבוד.

 

נושאים שילמדו במפגש שני  -  6.4.2016 (*)

רו"ח שלמה הררי

 • ניכוי מס תשומות - עמידה בדרישות הקבועות בחוק ובתקנות, חשבוניות פיקטיביות, מכירת נכסים שלא נוכה מס תשומות ברכישתם

 • עסקאות פטורות ועסקאות חייבות במס בשיעור אפס, עולם הסחר האינטרנטי

 • עולם הסחר האינטרנטי - קניות ומכירות באתרי אינטרנט בחו"ל.

עו"ד מיכל זילברשטיין

 • חשבונית עצמית - מתי ועל מי חלה החובה להוציא חשבונית עצמית? סעיף 20 ו-21 לחוק, תקנות 6א (שירות) 6ב (עסקאות אקראי), 6ד (שירותים מיובאים), 6ז (פסולת מתכת)

 • חוק אזור סחר חופשי באילת ותקנותיו - פעילות עסקית באילת מול פעילות עסקית מחוץ לאזור אילת, איך עושים את זה נכון?

 

נשמח להתייחס בהשתלמות לסוגיות ספציפיות שמעניינות אתכם. שילחו מייל לכתובת: dorit@hashavim.co.il,
עד 3 ימים לפני תחילת ההשתלמות

להלן לו"ז לשני המפגשים

 

08:30 - 09:00               התכנסות והרשמה

09:00 - 09:10               דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

09:10 - 10:45               רו"ח שלמה הררי

10:45 – 11:15                הפסקה

11:15 - 12:15               המשך הרצאתו של רו"ח שלמה הררי

12:15 – 12:30                הפסקה

12:30 -  13:45              עו"ד מיכל זילברשטיין

13:45 – 14:00             הפסקה

14:00 – 15:00              המשך הרצאתה של עו"ד מיכל זילברשטיין

15:00 – 16:00                ארוחת צהריים  
(*) – יתכנו שינויים בסדר הנושאים  במהלך ההשתלמות.       

 

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

 • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
 • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
 • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
 • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il