1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

יום עיון מרוכז בנושא הביטוח הלאומי

שכירים, מעסיקים, עצמאים

יום רביעי, 27/05/2015

בין השעות 15:00 - 09:00

מלון קרלטון תל-אביב

יום העיון מוקדש כולו לסוגיות נבחרות ולהתנהלות נכונה בכל הקשור לנושאי הביטוח הלאומי, כגון: ניכוי דמי ביטוח ממקבלי קצבאות נכות וזקנה, עובדים בחו"ל, עובדים זרים, סוגי מבוטחים לפי צו סיווג מבוטחים, תגמולי מילואים, כללי פריסת שכר, תיאום דמי ביטוח, דמי לידה לעצמאיות ולשכירות, בני זוג העובדים בעסק משותף,
הכנסות פסיביות , גמלה חוסמת ועוד, ככל שיותיר הזמן.

יום העיון מיועד ל:

רואי חשבון, יועצי מס, חשבי שכר, מנהלי חשבונות ומנהלי כספים

09:15 - 09:00

דברי פתיחה | דורית פינץ - מנהלת מכללת חשבים

10:30 - 09:15

גמלאות | רו"ח אורנה צח-גלרט, יועצת בתחום הביטוח הלאומי, מר חיים חיטמן, ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי

חבות בדמי ביטוח של מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי, מעבר מקצבת נכות לקצבת זקנה, דמי לידה לשכירות ולעצמאיות, גמלה חוסמת, התיישנות בתביעת גמלאות.

11:00 - 10:30

הפסקה

12:30 - 11:00

שכירים ומעסיקים | רו"ח אורנה צח-גלרט, יועצת בתחום הביטוח הלאומי, מר חיים חיטמן, ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי

כללי פריסת שכר והשלכות עדכון שכר המינימום, תיאום דמי ביטוח והחזרי דמי ביטוח, עובדים זרים, ביקורות ניכויים. סוגי עובדים בחו"ל, עובדים בישראל בעבור מעסיקים זרים, תגמולי מילואים.

12:45 - 12:30

הפסקה

14:15 - 12:45

סוגיות בחישוב דמי ביטוח של עצמאים, בעלי שליטה והכנסות פסיביות | רו"ח אורנה צח-גלרט, יועצת בתחום הביטוח הלאומי, מר חיים חיטמן, ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי

התיישנות דמי ביטוח, דגשים בהכנסות פסיביות, בני זוג בעסק משותף, לרבות בעלי שליטה שעובדים כשכירים בחברה בשליטתם.

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

  • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
  • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
  • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
  • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il