1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > קורסים

השתלמות מקצועית מס ערך מוסף

השתלמות מקיפה של יומיים: ימי חמישי 30.4.15 + 7.5.15

יום חמישי, 30/04/2015

בין השעות 09:00 - 15:30

מלון קרלטון, תל-אביב

חוק מס ערך מוסף ותקנותיו עובר מדי פעם שינויים משמעותיים בעקבות תיקוני חקיקה, פסיקה תקדימית או החלטות מיסוי המשליכות על התנהלות אנשי המסים והתמצאותם בשינויים והעדכונים החדשים.
לכן בחרנו בשני ימי השתלמות מקצועית שמטרתה לרדת "מהפילוסופיה" ל"פרקטיקה" ולהתייחס בשני ימים מרוכזים להוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה השוטפת, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק וריענון הידע הקיים גם למי שיש ידע במע"מ. כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי לאורך השנים האחרונות כגון מכירות באינטרנט באתרים כמו EBAY פתיחת חשבונות ב PAYPAL וכדומה.

נושאים שילמדו במפגש הראשון – 30.4.2015 (*)

 רו"ח שלמה הררי

 • ניתוח עסקה על פי חוק מע"מ ומיקום העסקה.

 • החייבים במס, מועד החיוב במס ומועדי הוצאת חשבוניות.

 • רישום עוסקים.

 • מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה ולהפך.

עו"ד מיכל זילברשטיין

 • ניכוי מס תשומות.

 • חשבוניות פיקטיביות.

 • חובות אבודים.

נושאים שילמדו במפגש שני  -  7.5.2015  (*)

רו"ח שלמה הררי

 • תעודות זיכוי ותעודות משלוח.

 • עסקאות פטורות ועסקאות חייבות במס בשיעור אפס.

 • עולם הסחר האינטרנטי - קניות ומכירות באתרי אינטרנט בחו"ל.

עו"ד מיכל זילברשטיין

 • מע"מ בעסקאות מקרקעין, עסקאות אקראי.

 • החלטות מיסוי במע"מ.

 • סיכום ושאלות.

 

 

להלן לו"ז לשני המפגשים

 

08:30 - 09:00               התכנסות והרשמה

09:00 - 09:10               דברי פתיחה – דורית פינץ, מנהלת מכללת חשבים

09:10 - 10:45               רו"ח שלמה הררי

10:45 – 11:15                הפסקה

 

11:15 - 12:15               המשך הרצאתו של רו"ח שלמה הררי

12:15 – 12:30                הפסקה

12:30 -  13:45              עו"ד מיכל זילברשטיין

13:45 – 14:00             הפסקה

14:00 – 15:00              המשך הרצאתה של עו"ד מיכל זילברשטיין

15:00 – 16:00                ארוחת צהריים  
(*) – יתכנו שינויים בסדר הנושאים  במהלך ההשתלמות.       

 

טופס הרשמה ויצירת קשר
*
*
*
*

תנאי רישום

 • אישור הרשמה ישלח חזרה באמצעות הדואר האלקטרוני לאחר סיום ההרשמה המלא
 • התשלום יעשה כנגד חשבונית שתוציא חשבים לכתובת המצוינת בטופס
 • מספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום לפני תחילת ההשתלמות
 • הודעה על ביטול ההשתתפות יכולה להינתן (בהודעה בכתב בלבד) עד 5 ימי עבודה טרם פתיחת ההדרכה. לאחר מכן יחוייב הנרשם בדמי ביטול של 250 ש"ח בתוספת מע"מ

לפרטים נוספים:

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל:
"חשבים הדרכה" - 03-5680880
או באמצעות דוא"ל: conferences@hashavim.co.il