1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 1 6 6
banner footer shadow
ראשי > מכללת חשבים > רשימת קורסים

ימי עיון, קורסים והשתלמויות

יוני 2017
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  04/06/2017 - הביטוח הפנסיוני - ההלכה- והמעשה: קורס ייחודי לחשבים והיחידה ללימודי המשך, הקריה האקדמית אונו.
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  13/06/2017 - קורס ביקורת תלושי שכר - מרכז.
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  26/06/2017 - Excel ביניים.
 • 27
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  27/06/2017 - EXCEL מתקדם .
 • 28
 • 29
  בתאריך זה קיימת הדרכה
  29/06/2017 - Vlookup מלכת הפונקציות.
 • 30