הכשרה לממונות ולממונים על החוק למניעת הטרדה מינית

יום חמישי, 20.11.14, בין השעות: 09:00-15:30, מלון קרלטון, תל-אביב
כ-130 אלף נשים, בנות 20 עד 45 , הוטרדו מינית במקום העבודה שלהן לפחות פעם אחת. מדובר בכ-13% , כמיליון נשים בגילים אלה העובדות כיום או שעבדו בעבר. כל מעסיק חייב למנות אחראית על החוק למניעת הטרדה מינית שתפקידה המרכזי לטפל בתלונות אך לרוב אין לאחראיות אלה את הכלים להתמודד עם טיפול במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה. הכשרה זו תיתן לכל ממונה על החוק את הידע והכלים לבצע את המוטל עליה במסגרת החוק.
נושאי היום
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה