ניכוי מס במקור

יום שלישי, 22.7.14 בין השעות 09:00-15:30
חייבים בניכוי- הוצאות עודפות- תשלומים לתושבי חוץ- אישורי ניכוי מס במקור ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. יום עיון מיוחד שמוקדש כולו לציבור המכנים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין, תוך יישום דווקני ופרטני של שלל ההוראות הקיימות בנושא הניכוי במקור. לרבות ניהול ורישום הפרטים הרלוונטים המערכת הנהלת החשבונות, בטפסים ובדיווחים הרלוונטים.
נושאי היום
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה