העסקת עובדים זרים ומסתננים בישראל – הלכה למעשה

מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד בנושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל בדגש על התנהלות המעסיק מול גורמי הממשלה הרלבנטיים
קהל יעד: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
נושא העסקתם של עובדים זרים ומסתננים בישראל, הינו נושא חשוב שהולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. יום העיון יעסוק בפן המשפטי של העסקתם בדיני עבודה, וכן יעניק נקודת מבט פרקטית של התנהלות המעסיקים מול גורמי ההמשלה הרלבנטיים. יום העיון יכלול הרצאות אורח מיוחדות של ראש מינהל שירות למעסיקים ולעובדים זרים ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים, וכן של הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
מרצי הקורס
רשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות