מחלקת "כל עובד" בחברת "חשבים" ביום עיון מיוחד העסק בחידושים ומגמות בדיני עבודה ובהגבלות על פיטורי עובדים

יום שני, 18.6.18, בין השעות: 09:00-15:00, מלון קרלטון, ת"א
קהל יעד: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
חוקי העבודה היו מאז ומעולם אבן יסוד ביחסי עבודה בכל המגזרים במשק הישראלי, כאשר חוקים אלה הינם דינמיים ומשתנים בתדירות גבוהה. חשיבותם נעוצה בחובת המעסיקים להישאר מעודכנים ולהקפיד על קיומם, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות המוענקות מכוחם הן במהלך תקופות שונות, כגון במועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים, והן כלפי אוכלוסיות ייחודיות כגון נשים עובדות. במסגרת חוקי העבודה ישנן הגבלות ומנגנונים ייחודיים, שמטרתם להגן על עובדים מפני הפרתם ומפני פגיעה בזכויותיהם. יום העיון ייפתח בסקירה מקיפה בנוגע לחידושים אחרונים בדיני עבודה, יעסוק באותן מגבלות ומגנוני ההסדרה ושמירת הזכויות על חוקי העבודה, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.
מרצי הקורס
רשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות