זכויות עובדים במהלך החגים וההגבלות על פיטורים בחקיקת העבודה

מחלקת "כל עובד" בחברת חשבים ביום עיון מיוחד
קהל יעד: חשבי שכר, יועצי מס, מנהלי חשבונות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים, חשבים ועורכי דין
דיני העבודה היו מאז ומעולם אבן יסוד בכל המגזרים במשק הישראלי. חשיבותם של חוקי העבודה נעוצה בחובת המעסיקים בהקפדה על קיומם, תוך שמירה על הזכויות הסוציאליות המוענקות מכוחם הן במהלך תקופות שונות כגון תקופת החגים, הן כלפי אוכלוסיות ייחודיות כגון נשים עובדות, והן במועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים. במסגרת חוקי העבודה ישנן הגבלות ומנגנונים ייחודיים, שמטרתם להגן על העובדים מפני הפרתם ומפני פגיעה בזכויותיהם. יום העיון יעסוק באותן מגבלות ומנגנוני ההסדרה ושמירת הזכויות על חוקי העבודה, וכן יכלול הרצאת אורח של הממונה על עבודת נשים במשרד העבודה.
רשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה
יש להזין רק ספרות