נפרדנו כך - סיום יחסי עובד מעביד וזכויות עובדים בחגים

יום שלישי 27.9.16, בין השעות: 09:00-15:30, מלון קרלטון ת"א
ביום עיון זה נרענן את החובות החלות על מעסיק בעת סיום יחסי עובד מעביד, וכן נעשה לכם סדר לקראת החגים הבאים עליינו לטובה.
זמנים ורשימת נושאים
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה