קורס בדיני עבודה

קורס בוקר רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, בן 6 מפגשים - 32 שעות אקדמאיות
קהל יעד: מנהלי כספים, חשבי שכר, עורכי דין, משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים.
לראשונה בחשבים, בנינו קורס רחב ומקיף הנוגע לכל הסוגיות המעסיקות את המעסיקים ביומיום, במטרה לתת ידע וכלים להתמודדות בשטח. הקורס מיועד לכם, העוסקים בדיני עבודה בארגון - מנהלי כספים, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש, בעלי עסקים, מנהלים ובעלי תפקידים בכירים, הנדרשים לידע מעמיק בתחום, בעבודתכם היומיומית.
זמנים ורשימת נושאים

קורס בוקר בן 6 מפגשים עוקבים, בימי שני, 32 שעות אקדמאיות

 

מרצה ומרכזת מקצועית: עו"ד הלית כהן - רזניצקי, מנהלת "כל עובד", חשבים

מרצים נוספים: אלקנית עוז, מומחית בחיסכון ארוך טווח, עו"ד ענבל פלמור דורי, אפרת דויטש משרד עורכי דין
 

נושאי הקורס:

 1. מפגש I - מבוא לעולם העבודה - הבסיס ליחסי עובד מעביד, גיוס עובדים ושוויון הזדמנויות בעבודה, חוזה עבודה, חובת תום הלב וחופש העיסוק, זכויות עובדים בחגים.
   
 2. מפגש II - שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית וחופשה ללא תשלום, ימי שמחה ואבל, מחלה
   
 3. מפגש III - ביטוח פנסיוני בראי משפט העבודה - צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק; סעיף 14 וסעיף 26 לחוק פיצויי פיטורים, היערכות לשיוני באופן הדיווח הנדרש על-פי חוק בנוגע להפקדות המעסיק לחיסכון פנסיוני של עובדיו החל מינואר 2016
   
 4. מפגש IV - חוק הגנת השכר, תלוש השכר - תיקון 24 לחוק הגנת השכר, שכר מינימום, הבראה, נסיעות
   
 5. מפגש V - אכיפת חוקי העבודה - במישור הפלילי ובמישור המנהלי, החוק להגברת האכיפה, עבודת נשים
   
 6. מפגש VI - ההגבלות החלות על פיטורי עובדים, חובת השימוע והודעה מוקדמת, זכאות לפיצויי פיטורים ואופן חישובם, פאנל שאלות תשובות, סיכום
ליצירת קשר טלפון
8109*
03-5680888
פקס
03-5680899
לקבלת מידע נוסף והרשמה