חשובים להצלחה שלך

 
חשבים בעיתונות
שירות לקוחות
שאל אותנו
מילון מונחים
מדד חשבים להעדרות
מעודכן ל- 07/2014
סוג העדרות ממוצע ימים
חופשה1.31
מחלה0.48
סה"כ העדרות1.79
לטבלת ההעדרויות
שער יציג ל - 29/08/2014
מטבע שער
דולר ארה"ב3.5680
יורו4.7054
לירה שטרלינג5.9215
100 יין יפן3.4338
סקרים
הצבע תוצאות
נתונים כלכליים שימושיים
מדד המחירים102.4נק'
ריבית פריים2%
שכר ממוצע9089ש"ח
שכר מינימום4300ש"ח
ד.הבראה-פרטי378ש"ח
ד.הבראה-ציבורי427ש"ח
ד.הבראה-הסתדרות427ש"ח
החזר הוצ' נסיעה26.4ש"ח
 
דף הבית  >   חשבים עבודה  >  מאמרים
מוצרים > כל עובד
 נטו+
חיפוש באתר:
 
המעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים - המחוקק לא סיים את עבודתו
לפני כ-40 שנה החל בישראל תהליך של מעבר משבוע עבודה של שישה ימים לשבוע עבודה של חמישה ימים. בשל תהליך זה מרבית העובדים עובדים כעת בשבוע עבודה של חמישה ימים. חרף זאת לא תוקנו חוקים אחדים הנוגעים למספר ימי העבודה של העובד שהשתנו בעקבות תהליך זה, וגורמים עוול לעובדים
דוד שי |  מחברת חילן טק בע"מ
פורסם:  26/04/2011
 
 
הכרה בצורך להבחין בין מי שעובד שישה ימים בשבוע למי שעובד חמישה ימים בשבוע נעשתה בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 שבו מוגדר "שכר מינימום יומי" - החלק ה-25 של שכר המינימום לגבי עובד המועסק שבוע עבודה בן ששה ימים, והחלק ה-21.75 של שכר המינימום בנוגע לעובד המועסק בשבוע עבודה בן חמישה ימים. למרבה הצער, לא נעשתה הבחנה דומה בחוקים אחרים.
בחוק חופשה שנתית, שנחקק בשנת 1951, נקבע שעובד שנכח בעבודתו 200 ימים במשך השנה, זכאי למלוא מכסת החופשה השנתית שנקבעה בחוק. מתאריך חקיקת החוק מובן שמספר זה מתייחס לשבוע עבודה של שישה ימים, ומכאן שהמעבר לשבוע עבודה של חמישה ימים מצריך את הקטנתו בשישית, ל-167 ימים, אך המחוקק לא טרח לערוך שינוי זה. במצב הנוכחי, עובדת העובדת חמישה ימים בשבוע ויוצאת לחופשת לידה של 14 שבועות, זכאית באותה שנה למכסת חופשה חלקית, בזמן שלפי התיקון המוצע היא תהיה זכאית למכסת חופשה מלאה.
בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1995 נקבע, שעובד שעבד 18 יום, יראו אותו כמי שעבד חודש מלא. לקביעה זו משקל רב בחישוב גובה המס החל על העובד. תקנות אלה הותקנו בשנת 1993, אך הגבול של 18 הימים מופיע כבר בגרסה קודמת שלהן משנת 1980, ואף בגרסה מוקדמת עוד יותר, משנת 1975, כלומר הוא נקבע על בסיס שבוע עבודה של שישה ימים, שלפיו בחודש ממוצע יש 25 ימים. לפיכך, בנוגע לעובד המועסק בשבוע עבודה בן חמישה ימים ראוי להוריד גבול זה ל-15 ימים בלבד, אך צעד זה לא נעשה.
בשתי דוגמאות אלה העובד נפגע מאי התאמתם של החוקים. בדוגמה שלהלן העובד נהנה מהתאמת יתר, לאחר תקופה ארוכה שבה נפגע מאי התאמה. בתיקון מס' 107 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 שנכנס לתוקף בחודש אוגוסט 2008, נקבע לעניין תגמולי המילואים, המחושבים לפי ימים קלנדריים, כי מי ששירת במילואים חמישה ימים, יקבל תגמולי מילואים בעד שבעה ימים. קביעה זו מבוססת על ההנחה ששבוע העבודה הוא שבוע עבודה של חמישה ימים, ומיטיבה עם חייל מילואים המועסק בשבוע עבודה של שישה ימים. ניתן לנמק תוצאה זו בכך שהמוסד לביטוח לאומי אינו יודע מה מבנה שבוע העבודה של העובד. אין זה נימוק משכנע, בהתחשב בכך שאת התביעה לתגמולי מילואים מגיש המעביד, היודע את מבנה שבוע העבודה של העובד (גם גובה השכר לפיו מחושבים תגמולי המילואים מדווח על ידי המעביד).
 

 

הדפסה           הוספת תגובה           שלח לחבר
 
 

לכתבות נוספות


חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ   יד חרוצים 12, תל אביב   טלפון: 03-5680888 פקס: 03-5680899   webmaster@hashavim.co.il